Έρευνα της Impact για τις Ανάγκες και Απαιτήσεις από τους Εξωτερικούς Σύμβουλους

http://www.hrpro.gr/default.asp?pid=9&la=1&cID=4&arId=662

Source: www.hrpro.gr and HR Professional Φεβρουάριος 2009