Η περίοδος που διανύουμε εμπεριέχει πολλές και γρήγορες αλλαγές για τις εταιρείες και για τα στελέχη τους. Στο πλαίσιο της υποστήριξης που προσφέρω κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου, επέλεξα να διαβάσω το εν λόγω βιβλίο.

Book review.pdf

HR Magazine September 2020