Την εκπαίδευση του Diploma in Executive Coaching and Organizational Development ξεκινάει, για τρίτη φορά στην Ελλάδα, η Impact.

Η έναρξη του προγράμματος, το οποίο φιλοξενεί διεθνείς αυθεντίες από το χώρο του HR Consulting, θα γίνει τον Απρίλιο του 2010 και θα ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2011. Το πρόγραμμα προσφέρει κατάρτιση στις ακόλουθες δεξιότητες:

  • Executive Coaching
  • Οργανωτική Ανάπτυξη
  • Ανάπτυξη ηγεσίας
  • Gestalt consulting
  • Νεύρο-γλωσσικός προγραμματισμός (NLP)
  • Συστημικές παρεμβάσεις
  • Επίλυση διενέξεων
  • Παράμετροι ηθικής πρακτικής και ίσων ευκαιριών
  • Ψυχομετρικά εργαλεία

Περισσότερες πληροφορίες στο www.impactpcs.com

HR Professional – Φεβρουάριος 2010