Η Impact υποστηρικτής στο 7th People Management Executive Seminar.Ομιλητής ο Bernd C. Leygraf, Διευθυντής Εκπαίδευσης.

http://www.peoplemanagement.gr/default.asp?pid=12&la=1&SpeakerID=3