Συνεχίζοντας την παράδοση που μας θέλει να γεφυρώνουμε τους στρατηγιστές του χθες (ΣΜακιαβέλι, Κλάουσβιτς, Σουν-Τζου, Γκεβάρα κ.ά.) με την επιχειρηματικότητα του σήμερα, η σημερινή μας ανασκόπηση θα καταπιαστεί με το κλασσικότερο εγχειρίδιο σαμουράι που γράφτηκε ποτέ. Τα «Κρυμμένα Φύλλα» γράφτηκαν περί το 1700, σε μία περίοδο όπου οι πολεμικές δεξιότητες της μέχρι τότε κυρίαρχης τάξης των σαμουράι, είχαν αρχίσει να γίνονται περιττές, δεδομένου του ότι η Ιαπωνία εισέρχετο σε περίοδο ειρήνης.

 Διαβάστε περισσότερα…

HR Professional, September 2013