Η πρώτη, παλαιότερη και πιο ολοκληρωμένη εκπαίδευση coaching και Οργανωτικής Ανάπτυξης στην Ελλάδα, περνάει στο 7ο συνεχόμενο έτος.  Το πρόγραμμα, που έχει μέχρι τώρα φιλοξενήσει στελέχη από κορυφαίες εταιρείες όπως Microsoft, Unilever, Nike, Media Saturn, Vestas, Starbucks, Pfizer, BAT, S & B, AstraZeneca, Pharmathen και άλλες, ξεκινάει όπως πάντα τον Απρίλιο (2014) και ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο (2015). Μετά από 120 ώρες,  8 Σαββατοκύριακα, μία πτυχιακή εργασία, πρακτική άσκηση κα πολλές ακόμα δοκιμασίες, οι συμμετέχοντες αποκτούν πτυχίο αναγνωρισμένο από το Association for Coaching, κυρίως όμως την εμπειρία και τη γνώση που τους προσφέρει μία εντατική και στοχευμένη, διαδικασία μάθησης. Οι ενότητες περιλαμβάνουν θέματα όπως Transformational Leadership, Gestalt for Organisations, Conflict Management, Systemic Perspectives for Executive Coaching,  Supervision,  Coaching for Projects & Teams, Coaching Tools και άλλα. Η Microsoft Hellas παρέχει για μια ακόμη χρονιά τις εξαιρετικές εγκαταστάσεις στο Μαρούσι και οι Βασίλης Αντωνάς και Bernd Leygraf παραμένουν διευθυντές του προγράμματος.  Η Impact δέχεται αιτήσεις από επιλεγμένους υποψήφιους στο info@impactpcs.com.  Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.impactpcs.com ή τηλεφωνήστε στο 210-8014505.

HR Professional, January 2014