Για τους συνήθεις λόγους που οδηγούν σε συγκρούσεις άλλα και τους ενδεδειγμένους τρόπους διαχείρισης της δυναμικής τους μιλάει αποκλειστικά στο HR Professional η Ana Rhodes Castro, Founder & Director of Human Conflict Transformation Center, εν όψει και του διήμερου workshop που θα πραγματοποιήσει στις 12 και 13 Oκτωβρίου στην Aθήνα.

HR Professional: Για ποιους λόγους το να παραμένουμε ενεργά παρόντες σε περιπτώσεις συγκρούσεων αποτελεί θεμέλιο λίθο για resilient συστήματα και οργανισμούς;

Ana Rhodes Castro: Σε περιόδους αβεβαιότητας και χάους η ενεργή παρουσία μας είναι η σημαντικότερη σταθεροποιητική δύναμη που διαθέτουμε ως ηγέτες, ως διαμεσολαβητές και ως συντελεστές αλλαγών. Ένας καλλιτέχνης ακόμη και αν γνωρίζει τις μεθόδους χρήσης των εργαλείων του, καθώς και τις ιδιαιτερότητες των χρωμάτων που χρησιμοποιεί, τελικά είναι τα βαθύτερα συναισθήματα και η παρουσία του τα στοιχεία εκείνα που θα τον ξεχωρίσουν. Ομοίως, το συναίσθημα αυτό συμβάλει ώστε οι ηγέτες και οι coaches να αναπτύξουν συμπεριφορά «Deep Democracy» απέναντι σε όλες τις απόψεις που εκφράζονται γύρω τους ώστε να οδηγηθούν σε μακροπρόθεσμα βιώσιμες λύσεις και αποφάσεις.

HR P.: Ποιες είναι οι βασικές πηγές συγκρούσεων και με ποιον τρόπο μπορούμε να διαχειριστούμε τη δυναμική τους;

Α. R.: Είναι γενικά αποδεκτό ότι τα πιο δύσκολα προβλήματα σχετίζονται με τους ανθρώπους. Πιο συγκεκριμένα, με ομάδες ανθρώπων που δεν συνεργάζονται αρμονικά. Φυσικά και μπορούμε να κατηγορήσουμε την απληστία, τη φτώχεια, τον καπιταλισμό, τη θρησκεία ακόμη και το συλλογικό ασυνείδητο για τα προβλήματα, όμως ακόμη και σε αυτές τις έννοιες στη βάση τους συναντά κάποιος ομάδες ανθρώπων. Μία από τις σύγχρονες στρατηγικές που υιοθετείται αναφορικά με την πολυμορφία και τη σύγκρουση, είναι η κατοχύρωση των νόμων και η επιβολή της τάξης. Όμως αυτό δεν είναι ικανό να σταματήσει έναν πόλεμο ή να μειώσει τα προβλήματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ανέκαθεν η δημιουργία κανόνων και νόμων ήταν σε θέση να συμβάλει στην επίβλεψη ενός συστήματος, όμως σε καμία περίπτωση δεν αρκούσε για τις δυναμικές που αναπτύσσονται σε διαπροσωπικό επίπεδο. Μία από τις ενδεδειγμένες ικανότητες που καλούμαστε να αναπτύξουμε σήμερα σε διαπροσωπικό αλλά και εταιρικό επίπεδο είναι η τέχνη του «group dialogue». Πρόκειται στην ουσία για μία διαδικασία, ένα «ταξίδι» που παρέχει ελευθερία, δημιουργεί βιώσιμες σχέσεις και προσφέρει λύσεις σε ατομικά και συλλογικά προβλήματα που μας επηρεάζουν. Δεν αποτελεί ωστόσο μία «συνταγή» αλλά προκύπτει από τη συνεχή προσπάθεια ανάπτυξης της επίγνωσης για τον εαυτό μας και για τις σχέσεις που δημιουργούμε με τον κόσμο.

HR P.: Ποια τα οφέλη σε προσωπικό και εταιρικό επίπεδο μέσα από την αποδοχή και τη διαχείριση των συγκρούσεων;

Α. R.: Υπάρχουν πολλαπλά οφέλη που μπορούν μάλιστα να αποτυπωθούν σε τρία επίπεδα.
α. Στρατηγική: Η ύπαρξη κοινών στόχων και αμοιβαίας αποδεκτής κατεύθυνσης είναι κάποια από τα οφέλη. Όταν οι συγκρούσεις δεν αντιμετωπίζονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε έναν οργανισμό, οι λύσεις που προκύπτουν είναι πρόσκαιρες. 
β. Κουλτούρα και κοινωνική παρουσία: Η δημιουργία ενός ευέλικτου και ευπροσάρμοστου οργανισμού είναι μερικά από τα άμεσα οφέλη. Η ανάπτυξη κουλτούρας με ανατροφοδότηση 360ο ανάμεσα στα διάφορα μέρη του οργανισμού, καθώς και η λήψη στρατηγικών αποφάσεων που ενθαρρύνουν την ατομική και τη συλλογική ευθύνη, είναι κάποια ακόμη οφέλη. Άλλωστε, ένας οργανισμός που αξιολογεί ως εξίσου σημαντικά στοιχεία τα καθήκοντα των εργαζομένων του, τις ανθρώπινες σχέσεις και τις εταιρικές διαδικασίες, είναι και αυτός που θα επιτύχει μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.
γ. Όραμα και σκοπός: Ο οργανισμός μοιράζεται κοινές αξίες και έχει επίγνωση της σχέσης που δημιουργεί με τον υπόλοιπο κόσμο, καθώς και της συνεισφοράς του.

HR P.: Ποια είναι τα μοναδικά χαρακτηριστικά του workshop που θα πραγματοποιήσετε και πώς θα ωφεληθούν οι συμμετέχοντες σε αυτό;

Α. R.: Στο workshop θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος Worldwork, η οποία αναπτύχθηκε από τον ψυχολόγο Arnold Mindell και τους συνεργάτες του και συνδυάζει γνώσεις κοινωνιολογίας, φυσικής, ψυχολογίας και θεωρίας συστημάτων. Ο όρος «Deep Democracy» αποτελεί βασική αρχή της μεθόδου, με στόχο την ίση μεταχείριση όλων των απόψεων, ακόμη και εκείνων που μας ενοχλούν. Ωστόσο, η συγκεκριμένη προσέγγιση δεν αποτελεί εγχειρίδιο ανάπτυξης συμπεριφορών που προάγουν την «ειρήνη». Αντιθέτως, «αγκαλιάζει» τις συγκρούσεις με σκοπό να συμβάλει στην ανάδειξη των κρυφών νοημάτων τους και στη δημιουργία μοναδικών και αναπάντεχων λύσεων.

Διαβάστε περισσότερα…

HR Professional Online Magazine, September 2018