«Από τα πέντε στάδια λήψης αποφάσεων, η ηθική θα παραμείνει αμιγώς ανθρώπινο δικαίωμα»

Διαβάστε περισσότερα…

10/3/2024, MEET SOPHIA Conference