Η Impact επίσημος υποστηρικτής του David Ulrich ΗΡ Masterclass στις 6 Φεβρουαρίου 2009

http://www.hrpro.gr/default.asp?pid=9&la=1&cID=4&arId=567#moretab5

Φεβρουάριος 2009