Ο Βασίλης Αντωνάς στο πάνελ του Project Leadership in a Project Oriented World

http://pmcongress.boussiasconferences.gr/default.asp?pid=12&la=1&SpeakerId=8