Πέντε συναπτά έτη γιορτάζει ο θεσμός του Diploma της Impact στην χώρα μας. Το μακροβιότερο πρόγραμμα εκπαίδευσης coaching στην Ελλάδα παρατάσσει 140 ώρες άσκησης και θεωρίας, 6 διεθνώς καταξιωμένους εισηγητές, αναγνώριση από το Association for Coaching και φυσικά placement πρακτικής άσκησης για τους συμμετέχοντες.

Οι Διευθυντές εκπαίδευσης Bernd Leygraf και Βασίλης Αντωνάς πλαισιώνονται από τους Δρ Γιώργο Διακονικολάου, Jaap Westerbos, Μάγδα Χατζηδημήτρη και Brian Morton. Με βάση την προσέγγιση Gestalt, οι θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν NLP, εργαλεία για executive coaching, συστημικές προσεγγίσεις για οργανωτική ανάπτυξη, διαχείριση διενέξεων, αξιοποίηση διαφορετικότητας (diversity), μοντέλα ηγεσίας, θέματα ηθικής και από φέτος δεξιότητες coaching για διαχείριση έργων.

Οι απόφοιτοι έχουν περάσει πλέον τους πενήντα και οι μαρτυρίες τους φιλοξενούνται στην ιστοσελίδα της Impact www.impactpcs.com Αξίζει να σημειωθεί πως επί του παρόντος και μετά από την επιτυχία που γνώρισε στην Ελλάδα, το Diploma ετοιμάζεται να επεκταθεί σε δύο ακόμα Ευρωπαϊκές χώρες. Η ημερομηνία έναρξης έχει οριστεί για τις 21 Απριλίου και το κόστος συμμετοχής έχει παραμείνει για άλλη μια χρονιά σταθερό.

HR Professional Newsletter, December 2011