Στις εγκαταστάσεις της Microsoft Hellas στο Μαρούσι θα διεξαχθεί για μία ακόμα φορά το Diploma in Executive Coaching and Organisational Development.
Οι χώροι, το περιβάλλον και η τεχνολογία συμμαχούν με ένα πρόγραμμα που εξελίσσεται κάθε χρόνο με στόχο την αυτογνωσία, την ανάπτυξη και την βέλτιστη επίδοση των συμμετεχόντων. Εφοδιάζοντάς τους με τις απαραίτητες δεξιότητες για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά της προκλήσεις του σήμερα και να προετοιμαστούν μαζί με τις ομάδες τους για τις ευκαιρίες του αύριο, το πρόγραμμα ξεκινάει τον Απρίλιο και ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο του 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Εξέλιξη της Ηγεσίας ή για να διαβάσετε εντυπώσεις από απόφοιτους των προηγούμενων πέντε ετών επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Impact www.impactpcs.com ή επικοινωνήστε στο info@impactpcs.com και 210- 8014505.

Net Fax, February 2013

Daily Fax, March 2013

HR Professional, March 2013