Τα τελευταία χρόνια η αβεβαιότητα και τα περιορισμένα budget έχουν συρρικνώσει τις εταιρικές δαπάνες εκπαίδευσης και ανάπτυξης. Πίσω από τους κινδύνους και τους περιορισμούς που αυτό συνεπάγεται, κρύβονται αντίστοιχα και ευκαιρίες.

Διαβάστε περισσότερα…

HR Professional, April 2013