Για 9η συνεχόμενη χρονιά ξεκινάει τον Απρίλιο του 2016 το “Diploma in Executive Coaching and OD” της Impact. Ήδη πιστοποιημένο και μάλιστα πρώτο παγκοσμίως, ως Accredited Advanced Diploma in Coach Training (AADCT) στην ανώτατη βαθμίδα (4/4) από τον Νοέμβριο του 2014, το Diploma συνεχίζει να επεκτείνει και να εξελίσσει την κοινότητα του executive coaching στην Ελλάδα. Ο ένατος κύκλος θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2017, ενώ το πρόγραμμα τρέχει παράλληλα στο Λονδίνο από το Naos Institute. Το Diploma θα φιλοξενηθεί και φέτος στις εγκαταστάσεις της Microsoft. Η Impact δέχεται αιτήσεις από επιλεγμένους υποψήφιους στο info@impactpcs.com. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.impactpcs.com ή τηλεφωνήστε στο 210-8014505.