Με μεγάλη επιτυχία και υψηλή συμμετοχή διεξήχθη το Ετήσιο Συνέδριο του PMI Greece Chapter για το 2021, στο οποίο ο Βασίλης Αντωνάς συμμετείχε ως  ομιλητής. Στην ομιλία του με θέμα: «Coaching Leaders for Resilience in the Covid Era», που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2021, ο Βασίλης Αντωνάς ανέδειξε τη σημασία της ανθεκτικότητας σε κρίσιμες περιόδους. Αναλυτικότερα:

  •  Εισήγαγε το κοινό του στις έννοιες της Ανθεκτικότητας και της Ανάπτυξης που Ενεργοποιείται μέσα από την Αντιξοότητα- (Resilience and Adversity Activate Development, Renos Papadopoulos).
  • Παρουσίασε τα πρώτα αποτελέσματα της τρέχουσας έρευνας του αναφορικά με την ψυχολογική αναστάτωση και τις αλλαγές στην καθημερινότητα που επέφερε η πανδημία στην επαγγελματική κα προσωπική ζωή των ατόμων.
  •  Παρέθεσε ερωτήματα ενδοσκόπησης στο κοινό του και παρότρυνε τους συμμετέχοντες να αντιμετωπίσουν τις κρίσιμες περιόδους που βιώνουν έχοντας ως οδηγό τη σκέψη, όχι απλώς «πώς να πέτυχουν παρά τις αντιξοότητες», αλλά «πώς να πετύχουν χάρη στις αντιξοότητες».

Στo Ετήσιο Συνέδριο του PMI Greece Chapter  2021 συμμετείχε και η Impact ως χορηγός.