Οι Dr Γιώργος Διακονικολάου, ΡΜΡ & Βασίλης Αντωνάς παρουσιάζουν “Leading Projects & Teams”

Διαβάστε περισσότερα…Οι Dr Γιώργος Διακονικολάου, ΡΜΡ & Βασίλης Αντωνάς παρουσιάζουν “Leading Projects & Teams”

Διαβάστε περισσότερα…