Ο Βασίλης Αντωνάς παρουσιάζει δεξιότητες ηγεσίας στους Έλληνες ΙΤ Directors

http://www.itdirectorsforum.gr/default.asp?pid=4&la=1