Η Impact υποστηρικτής στο HR in Action. Ο Βασίλης Αντωνάς παρουσιάζει.

http://www.hrinaction.gr/