Εναλλακτική ρότα τράβηξε ο Executive Coach και Psychotherapist, Βασίλης Αντωνάς, πραγματευόμενος εμβάθυνση και αντίρρηση στις συμβατικές θετικές έννοιεςπου ακούγονται στην αγορά (μοναδικότητα, θετικότητα, έμπνευση, αλλαγή κ.ά.). Εν αντιθέσει, δήλωσε ότι τα κλειδιά της επικοινωνίας και της αμεσότητας είναι η αυθεντικότητα, η δύναμη να στηρίζει κανείς τον εαυτό του, να καθοδηγεί τους άλλους με πρότυπο την ιδία συμπεριφορά του, να παίρνει ρίσκα και ενεργό μέρος στις αλλαγές (βλ. μεταμόρφωση).

http://hominumopus.gr/